2 sierpnia 2016: W serwisie internetowym zamieszczono Część I – Analiza Komunikacyjna dla zadania pn.: „Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)”. W celu pobrania materiałów należy kliknąć na przycisk „Część I” poniżej.

14 października 2016:  Część II – Studium korytarzowe – opracowanie wstępne do pierwszego etapu konsultacji społecznych zostało zamieszczone do pobrania w serwisie internetowym. W celu pobrania materiałów należy kliknąć na przycisk „Część II” poniżej.

 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III